SUCIU & Asociații - Societate civilă de avocați

Dedicare • Încredere • Implicare • Cunoaștere • Profesionalism

Telefon

+40 269 213 516

carti2

SUCIU & Asociații are o vastă experiență în domeniul dreptului civil, prin participarea la numeroare proiecte de consultanță în dreptul imobiliar, realizând analize legale cu privire la tranzacții imobiliare, restituiri de proprietăți, vânzări și achiziții. De asemena, litigiile de drept civil reprezintă o constanță a practicii noastre.

Aspectele de organizare și guvernanță societară reprezintă o activitate curentă a SUCIU & Asociații, oferindu-se consultanță juridică permanentă către diferite companii din județul Sibiu. Participarea cu succes la operațiuni de fuziuni, divizări, achiziții, dizolvări a societăților comerciale a contribuit la experiența acumulată de echipa noastră de avocați.

Practica SUCIU & Asociații în domeniul administrativ include asistența juridică în vederea obținerii autorizațiilor și avizelor legale din partea autorităților, cât și reprezentarea în litigiile de contencios administrativ.

Dreptul muncii reprezintă o zonă de interes pentru SUCIU & Asociații, atât din perspectiva companiilor care acționează ca angajatori, cât și din prisma angajaților. Analiza contractelor de muncă, a politicilor de personal, restructurări de personal, precum și reprezentarea în litigiile de dreptul muncii sunt practici frecvente a SUCIU & Asociații.

SUCIU & Asociații oferă consultanță în contractele de finanțare și de garanție, reprezentând atât finanțatorii cât și beneficiarii în litigiile bancare și financiare. Anularea clauzelor abuzive din contractele încheiate cu consumatorii constituie o preocupare constantă a SUCIU & Asociații.

În domeniul fiscal, SUCIU & Asociații reprezintă atât clienți persoane fizice cât și persoane juridice în litigiile cu autoritățile fiscale pentru anularea actelor de control și deciziilor de impunere fiscală.

Echipa SUCIU & Asociații oferă consultanță pentru apărarea drepturilor de proprietate intelectuală, atât prin reprezentarea în acțiuni în contrafacere sau concurență neloială, cât și prin asistență în tranzacțiile privind cesiunea sau licențierea drepturilor de autor sau a brevetelor de invenție. Franciza și know-how-ul sunt de asemenea incluse în domeniul de activitate.

Avocații specializați în materie penală asistă și reprezintă clienții în fața organelor de urmărire penală precum și în litigiile de drept penal. Infracționalitatea comercială a devenit o constantă a practicii SUCIU & Asociații.

Energia verde a cunoscut o creștere semnificativă în ultimii ani, proiectele energetice fiind de mare interes pentru investitorii atrași de facilitățile fiscale oferite. SUCIU & Asociații a reprezentat atât dezvoltatori cât și investitori în tranzacții privind proiecte fotovoltaice sau eoliene.

Procedura achizițiilor publice presupune consilierea de specialitate atât în faza de atribuire a contractelor de achiziție publică, cât și reprezentarea în contestațiile formulate împotriva rezultatului procedurii.

SUCIU & Asociații reprezintă debitorii sau creditorii atât în vederea deschiderii procedurii insolvenței, cât și în fazele de reorganizare judiciară sau faliment. Contestațiile specifice procedurii insolvenței sunt o practică frecventa a SUCIU & Asociații.

Departamentul de litigii al SUCIU & Asociații este unul dintre cele mai apreciate, fiind domeniul prioritar al activității, beneficiind de suportul unor litigatori cu experiență de peste 40 ani în domeniu, precum și de pregătirea și perfecționarea continuă a noii generații. Cazurile preluate sunt din cele mai diverse domenii, fiecare fiind tratat cu importanță maximă. Asistența și reprezentarea au loc în fața tuturor instanțelor judecătorești, cât și a curților de arbitraj. Soluționarea disputelor prin acorduri de mediere reprezintă de asemenea o parte a practicii SUCIU & Asociații.